קעקועי קירכי זה ממכר

הוראות הדבקה

הוראות שימוש
#1 יצירת לחץ    #2 הפרדה מהנייר הלבן   #3 הצמדה לאובייקט/לקיר    #4 קילוף השקף

הוראות הדבקה

#1 יצירת לחץ  #2 הפרדה מהנייר הלבן  #3 הצמדה לאובייקט/לקירר  #4 קילוף השקף